PALVELUT

Ammattiosaamisemme kattaa

Perhetyö:

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyöllä tuemme lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehittyä ja kasvaa. Perhetyöllä: - tuemme vanhemmuutta - ohjaamme lasten hoidossa ja kasvatuksessa - ohjaamme kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa - vahvistamme perheen toimintakykyä - tuemme perheen vuorovaikutustaitoja - tuemme perheen sosiaalisen verkoston laajentamista Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyön tavoitteenamme on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tehostettu perhetyö:

Tarjoamme tehostettua perhetyötä, joka on intensiivistä, usein perheen kriisitilanteeseen liittyvää tukea, jonka yhtenä elementtinä voidaan pitää myös kontrollia. Järjestämme tehostettua perhetyötä monialaisena, mikäli perheen tuen tarve tätä edellyttää. Tarvittaessa tuemme perhettä ympäri vuorokauden. Tehostetun perhetyön asiakkaat ovat yleensä haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tukimuotoa voidaan käyttää esimerkiksi huostaanoton tarpeen ehkäisemiseksi, mikä osaltaan kuvastaa toiminnan intensiteettiä. Työskentely on aina intensiivista yhteistyötä perheiden kanssa ja keskeistä onkin, että perhe tunnistaa muutostarpeet ja on motivoitunut työskentelemään ongelmiensa korjaamiseksi. Tehostetun perhetyön aloittamisesta, jakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta:

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren ammatillisena tukena. Tukihenkilötoiminnan tavoitteita voivat olla - harjoitella yhdessä sosiaalisia taitoja - toimia luotettavana keskusteluapuna - ehkäistä syrjäytymistä - hakea nuoren kanssa yhdessä harrastus ja kannustaa siinä

Avoperhekuntoutus kotiin:

Toteutetaan perheen omassa kotona. Ohjataan esim. arjessa jaksamisessa. Työtiimi koostuu pitkän ja vankan ammattitaidon omaavista työntekijöistä. Avoperhekuntoutuksessa otetaan aina huomioon perhe uniikkina ja yksilöllisenä kokonaisuutena.

Valvotut ja tuetut tapaamiset ja siirtymät:

Valvotut ja tuetut tapaamiset hoidetaan suunnitelman mukaisesti joko vanhemman kotona tai toimistollamme. Valvottuja ja tuettuja tapaamisia järjestetään, jotta lapsella tai nuorella on mahdollisuus tavata turvallisesti toista vanhempaa. Siirtymätilanteisiin annamme täyden tuen, jotta vältytään turhilta ristiriidoilta.

Lastensuojelun jälkihuolto:

Jälkihuollon nuorille annamme täyden tuen kohti turvallista aikuisuutta. Tuki kohdistetaan asiakkaan mukaan esim. asunnon hankintaan, koulutuksen tai harrastuksen löytämiseen. Autamme viranomaishakemusten kanssa sekä kuuntelemme nuoren toiveet pyrkien toteuttamaan ne hallitusti ja ohjatusti. Emme tee nuoren puolesta, vaan olemme hänelle vahvana tukena, tarjoamme tavoitteellista, johdonmukaista ja pitkäjänteistä ammatillista apua.