Arvot

Arvot ja toimintaperiaatteet, joiden mukaan toimimme ovat:

LUOTETTAVUUS:

Luotettavuus on työmme perusjalka, jonka nojalla teemme asiakaspalvelutyötä. Kehitämme työmme sekä palvelun laatua, panostamme osaamiseen, annamme asiakkaalle vain niitä lupauksia, joita voimme pitää. Arvostamme laaja-alaista työntekijän kokemusta sekä ammattitaitoa.

AVOIMUUS:

Olemme ennakkoluulottomia ja suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseen sekä tulevaan työntekijään avoimesti. Olemme aina valmiita keskustelemaan esiin tulleista haasteista sekä kohtaamme ne rakentavasti ja avoimin mielin. Arvostamme sekä asiakkaassa että työntekijässä erilaisuutta ja elämänkokemusta. Haasteiden tullessa esiin, haemme niihin toimintatavat ja ratkaisut asiakkaan tai työntekijän mukaisesti. Otamme ehdottomasti yksilön yksilönä.

ASIAKASKESKEISYYS – IHMISKESKEISYYS:

Otamme asiakkaan vastaan lämpimästi, häntä kunnioittaen. Asenne on ase, joka heijastuu asiakkaaseen ja haluamme, että asiakas tuntee inhimillisen kohtaamisen työntekijän kautta, on hänen tilanteensa sitten mikä vain. Meillä kaikilla tulee olemaan hyvät vuorovaikutustaidot, välitämme oikeasti asiakkaasta ja arvostamme häntä. Kannustamme ja oivallutamme asiakasta hänen omien haasteiden selvittämiseen. Meillä nauru, ilo ja huumori ovat työvälineitä, joilla saamme luottamusta arkoihinkin asiakkaisiin. Tyytyväinen asiakas on yrityksemme perusta. Tavoitteemme on luoda asiakkaalle pitkäaikainen suhde, jossa ammattitaitoinen työntekijä antaa parasta hoitoa, tukea ja kannustusta tavoitteena asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi.

REHELLISYYS:

Olemme kaikessa asiakkaan suuntaan rehellinen. Otamme rohkeasti ja kannustavasti asiakkaan kanssa puheeksi aratkin asiat jotta pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

TULOKSELLISUUS:

Olemme yrittäjinä asettaneet riman korkealle ja tahdomme päästä omissa asetetuissa tavoitteissamme lopputulokseen, jossa olemme arvostettu sosiaalialan palveluita tuottava yritys Oulussa ja myöhemmin muualla Suomessa. Laatu on minulle tärkeää ja yksi tavoitteemme on, että toimintamme kasvaa ja kehittyy vuosien aikana. Myös kannattavuus ja tulos ovat tärkeää ja siihen pääsemme pitämällä asiakkaat tyytyväisenä tarjoamalla heille laadukasta ja kestävän kehityksen mukaista palvelua. Tulevaisuudessa toimintamme laajentuessa mahdollistamme myös työpaikkojen lisääntymisen ja sitä kautta koulutuksen pysymisen paikkakunnallamme ammattitaitoisten työntekijöiden lisääntyvän tarpeen mukaisesti.